Nabór wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży

Już niedługo w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży, w których weźmie udział blisko
3 mln osób z całego świata. Tak ogromna liczba pielgrzymów będzie potrzebować wyjątkowego zabezpieczenia medycznego. Zakon Maltański Polska został zaproszony do zabezpieczenia medycznego osób niepełnosprawnych oraz pomocy w opiece nad nimi.  Pragniemy wywiązać się sami jednak nie podołamy temu zadaniu. Jeżeli jesteś lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, ratownikiem po kursie KPP lub opiekunem osób niepełnosprawnych i chciałbyś pomagać w czasie Światowych Dni Młodzieży dołącz do grona wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej!

Wypełnij ankietę: Zgłoszenie do grupy wolontariuszy

Po wypełnieniu ankiety skontaktuje się z Tobą koordynator wolontariatu medycznego.
W miesiącach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży zaprosimy Cię na dodatkowe szkolenia
i spotkania, których celem będzie ustandaryzowanie działań i ćwiczenie współpracy w grupach wolontariuszy.