Order of Malta

Aktualności

26.10.2016 Pielgrzymka do Lourdes 2017 – Komunikat

26/10/2016 


 

unnamed

Komunikat Szpitalnika ZPKM projekt na rok 2017 – Pielgrzymka do Lourdes

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z organizacją Pielgrzymki Zakonu do Lourdes pragnę zachęcić państwa do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu Zakonu Maltańskiego.

Myślę, że najlepszą rekomendacją będzie film studenta filozofii – Kamila Cierniaka, który uczestniczył
w 57 Międzynarodowej Pielgrzymce Zakonu Maltańskiego do Lourdes.

W związku z organizacją corocznej pielgrzymki do Lourdes przekazuję następujące informacje:

I. Przejazd:

  1. samolotem z Warszawy lub Krakowa wylot 5 majaw godzinach porannych powrót 9 maja2017r.
  2. autobusem  wyjazd z Katowic wieczorem 3 maja, a powrót 11 maja2017r.

Po drodze planowany jest nocleg w w zaprzyjaźnionym Oddziale Malteser Offenburg w Niemczech.

II. Koszt całej pielgrzymi (przejazd i pobyt na miejscu z pełnym wyżywieniem, ubezpieczenia):

  1. samolotem 3000 zł – każdy uczestnik pokrywa sam (w części współfinansując podróż osoby niepełnosprawnej),
  1. autobusem ok. 1800 zł (w zależności od ilości uczestników)- każdy uczestnik pokrywa część lub całość w zależności od decyzji suborgaznizacji maltańskiej delegującej uczestnika oraz w miarę możliwości współfinansuje podróż osoby niepełnosprawnej).
  1. osoby organizujące przejazd na własną rękę proszone są o wniesienie opłaty organizacyjnej 250zł w której zawarte są m.in. obowiązkowa opłata wyznaczona przez organizatorów pielgrzymki z Wielkiego Magisterium i Sanktuarium.
  1. Stawiając za wzór dziękujemy Damom , Konfratrom i Wolontariuszom Związku z Wielkiej Brytanii za wieloletnie wsparcie finansowe i osobowe pielgrzymki.

III. Zgłoszenia Konfratrów, Dam, kandydatów do ZPKM, wolontariuszy i pracowników naszych Fundacji, prosimy nadsyłać
w terminie nieprzekraczalnym do 1 lutego 2016 r. do dowódcy pielgrzymki na adres:   marcin.swierad@zakonmaltanski.pl

Zgłoszenia późniejsze niestety skutkują wzrostem ceny biletów lotniczych, czy brakiem miejsc w autokarze.

Wpłaty na konto ŚLASKI ODDZIAŁ FUNDACJI POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH W WARSZAWIE POMOC MALTAŃSKA

nr  43 1020 2313 0000 3102 0502 5608

5% zniżki za wpłaty przed 30 grudnia 2016 roku

IV. Jak w zeszłych latach jesteśmy otwarci na przyjęcie pielgrzymów spoza struktur maltańskich: członków naszych rodzin, bliskich
i przyjaciół, którzy nie są zobowiązani do noszenia umundurowania i uczestniczenia w pracy.

V. Uprzejmie prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie zapotrzebowania na umundurowanie Zakonu, z podaniem odpowiedniego rozmiaru. Z uwagi na cykl produkcyjny zgłoszenia po 15 marca nie gwarantują otrzymania optymalnego rozmiaru.

Z konfraterskim uściskiem dłoni.

Jan Emeryk Rościszewski

Szpitalnik ZPKM