Order of Malta

Aktualności

Spotkanie Malteser Youth International Network w Jarosławcu


W dniach 14-21.08.2019 w Jarosławcu, miejscowości na polskim wybrzeżu odbędzie się pierwszy międzynarodowy obóz młodych wolontariuszy maltańskich (Malteser Youth International Camp – MYIC). Będzie to bardzo ważne wydarzenie, pierwsze duże przedsięwzięcie Młodzieżowej Sieci Maltańskiej (Malteser Youth International Network – MYIN), która powstała ponad dwa lata temu z  inicjatywy Komitetu Sterującego Krajów Środkowej i Wschodniej Europy zrzeszającego fundacje maltańskie z różnych krajów. 
Około 100 młodych wolontariuszy z 7 krajów (Polska, Czechy, Ukraina, Albania, Niemcy, Litwa, Rumunia, być może także reprezentanci Austrii i Irlandii) spotka się ze sobą pod hasłem „Share, Learn, Activate”, które stanowić będzie niezmienne przez lata motto obozu.  W czasie spotkania wymieniać się będą  doświadczeniem, dobrymi praktykami i zdobywać nowe umiejętności. Mamy nadzieję, że panujący na obozie entuzjazm, zdobyta wiedza i umiejętności będą z kolei przeniesione do organizacji narodowych wpływając na wzrost aktywności wolontariuszy, a tym samym na rozwój organizacji krajowych. W ten sposób mamy nadzieję budować stabilną, wspierającą się i silną międzynarodową Maltańską Rodzinę. 
W dniach 21-26.02 przedstawiciele każdego z siedmiu krajów zjechali się do ośrodka BARKA w Jarosławcu, gdzie odbędzie się obóz, aby intensywnie pracować nad organizacją tego ważnego wydarzenia. Bardzo intensywna praca w małych grupach i sesjach ogolnych przyniosła wspaniałe efekty. Z nowymi pomysłami i podziałem obowiązków ruszamy do dalszej pracy! 
Do 15.04 trwać będzie rekrutacja wolontariuszy a obóz. Bliższe informacje dostępne będą wkrótce u komendantów oddziałów. 

Tekst: Aleksandra Węglarzy