Order of Malta

Aktualności

80 seniorów odwiedziło Lubszę i Żywiec

14/08/2019 


Zadanie publiczne pt. „Głowa do góry, czyli seniorzy szlakiem architektonicznych perełek Śląska”, finansowane z funduszy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice zakładało udział seniorów, mieszkańców Katowic z dzielnicy Śródmieście w dwóch wycieczkach o charakterze turystyczno-krajoznawczym do miejscowości województwa śląskiego słynących z wielu zabytków. Te „perełki Śląska” to m.in. Kościół Św. Jakuba Starszego Apostoła w  Lubszy oraz  Konkatedra pw. Narodzenia NMP w Żywcu.

Głównym celem projektu była aktywizacja kulturalna i społeczna osób starszych, mieszkańców Katowic na wielu płaszczyznach m.in. poprzez budowania wspólnoty, więzi lokalnej opartej o lokalny patriotyzm, także poprzez popularyzację wysiłku fizycznego, sportu,
turystyki i rekreacji, jak również poznawanie regionalnej kultury, sztuki, zabytków i dziedzictwa.
Niewątpliwym wkładem Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna był wkład wolontariuszy (4 osoby), które zorganizowały 2 spotkania dla uczestników projektu w Sali konferencyjnej. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze przy poczęstunku. Uczestnicy mogli podzielić się swoimi wrażeniami i przeżyciami duchowymi z wyjazdów i zaplanować kolejne miejsca które warto odwiedzić. Wartość wkładu rzeczowego i osobowego określa się na 1160  zł. W projekcie uczestniczyło łącznie 80 osób

zdjęcia: Janina Bartlik