Order of Malta

Aktywna Młodzież

 

 

Projekt „Aktywna Młodzież

 

Okres trwania: 01.04.2020 – 30.11.2020

 

Opis zadania:

 

1. Szkolenie: „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”. Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich dla 40 osób w tym około 20 niepełnosprawnych w dwóch grupach warsztatowych z wykorzystaniem metod dramy stosowanej ).
2. Młodzieżowe Warsztaty Obywatelskie-zajęcia z prawnikiem dotyczące praw obywatelskich oraz z trenerem uczącym aktywizacji działań lokalnych.2 warsztaty wyjazdowe.
3. Wspólne działania na terenie miasta realizacja inicjatyw np.tworzenie banku czasu wolnego, czy aktywnego wolontariatu.

Miejsce realizacji:

Województwo śląskie: rejon Katowic i ZIT Centralny woj.śląskiego

 

Opis grupy docelowej:

40 osób w tym młodzież w wieku 14- 25 r.ż., w tym grupie ON z dysfunkcją. Przewidujemy, iż połowa uczestników będzie posiadała orzeczenie o niepełnosprawności, Będzie promowana zasada równości szans i równego dostępu. Dokumenty rekrutacyjne w tym regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami rekrutacji dostępne będą w siedzibie wnioskodawcy, a także zamieszczone w zakładce projektowej oraz zostaną rozdysponowane za pomocą mailingu do szkół i innych organizacji.  Możliwa będzie rekrutacja mailowa.

 

Rekrutacja uczestników:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie wyłącznie drogą mailową do dnia 20.07.2020. Pierwszeństwo w przyjęciu mają osoby które są zaangażowane społecznie.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby z niepełnosprawnością muszą przedłożyć orzeczenie.  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: ilona.swierad@zakonmaltanski.pl 

 

Rezultaty:

– Powstanie materiałów do zajęć warsztatowych dostosowanych do osób z dysfunkcją 20 zestawów. – Wzrost zaangażowania młodzieży w politykę lokalną gminy i regionalną w województwie śląskim poprzez organizację Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego u minimum 40 os.

– Zorganizowanie 96 godzin warsztatów dla minimum 40 os, w tym osób z niepełnosprawnością

– Zorganizowanie 6 inicjatyw obywatelskich Wydanie 3 bonów dla najlepszych inicjatyw w wysokości 1000 zł

– Zorganizowanie konferencji dla 100 os.

 

Terminarz działań:

  1. Działania informacyjne i promocyjne
  2. Planowany termin realizacji od 2020–04–01 do 2020–11–30

 

  1. Cykl szkoleń „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”
    Planowany termin realizacji od 2020–05–01 do 2020–10-31

 

  1. wyjazdy w ramach cyklu Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego (MWOO)
    Planowany termin realizacji od 2020–07–01 do 2020–10-31

 

  1. Realizacja inicjatyw w przestrzeni miejskiej Planowany termin realizacji od 2020–09–01 do 2020–11–30