Order of Malta

Budowa kompetencji ratowniczych straży pożarnej w Mołdwii

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna dzięki wsparciu z programu Polska Pomoc wspiera rozwój straży pożarnej w Mołdawii. Nowoczesny sprzęt szkoleniowy i ratowniczy, program szkoleń, podręcznik pierwszej pomocy, szkolenia z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i taktyki dowodzenia to tylko część naszych działań.

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna od kwietnia 2019 r. wspiera Straż Pożarną w Mołdawii . Projekt “Budowa kompetencji ratowniczych straży pożarnej w Mołdawii” jest finansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a partnerem projektu jest Generalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych – instytucja organizująca pracę służb ratowniczych kraju. Idea działania bazuje na doświadczeniach współpracy polsko-ukraińskiej: przekazaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i wyposażenia strażaków w sprzęt szkoleniowy i ratowniczy.

 

W ciągu dwóch lat zorganizujemy sześć edycji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, dwie edycje trzy dniowych szkolenie z prowadzenia akcji ratowniczej w czasie wypadów masowych, ćwiczenia polowe oraz specjalistyczne szkolenie z ratownictwa w strefach zagrożenia. Wszystkie szkolenia i warsztaty odbędą się w Mołdawii. Uzupełnieniem części szkoleniowej będzie seminarium służące wyminie doświadczeń w obszarze szkoleń polskiej i mołdawskiej Straży Pożarnej. Instruktorami w projekcie będą m.in. ratownicy medyczni związani z Maltańską Służbą Medyczną oraz wykładowcy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie odbędzie się 70 dni szkoleń, ćwiczeń i warsztatów, w których weźmie udział 120 liniowych strażaków – 10% służących w mołdawskiej straży pożarnej. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 została odwołana wizyta studyjna strażaków z Mołdawii w Polsce.

 

 

„Nie ukrywam, że przed wylotem do Mołdawii byłem pełen obaw co do uczestników szkolenia. Na miejscu okazało się, że trafiliśmy na młodych, zmotywowanych i zaangażowanych strażaków. Grupa rozkręciła się już pierwszego dnia i nie trzeba było szukać ochotników do udziału w ćwiczeniach”. twierdzi Piotr Wójcik – Ratownik Medyczny od lat związany z Maltańską Służbą Medyczną.

 

 

„Mam dużą satysfakcję po pierwszym szkoleniu. Szczególnie po serii ćwiczeń z badań urazowych, typowych dla wypadków komunikacyjnych, gdzie strażacy zwykle zajmują się wyciąganiem poszkodowanych z rozbitych samochodów. Mołdawscy strażacy szybko zrozumieli, że umiejętność badania urazowego i sprawnej ewakuacji poszkodowanych jest dla nich niezbędna. Dopytywali, czy dostaną deski i plecaki ratunkowe i teraz z niecierpliwością czekają na sprzęt ratowniczy. Powiedziała Joanna Markieton – Ratownik Medyczny, członek oddziału Maltańskiej Służby Medycznej w Kętach

 

Ważnym elementem projektu są dostawy sprzętu, który będzie wykorzystany zarówno do szkoleń i treningów jak i w akcjach ratowniczych. Do Mołdawii trafią trzy namiot pneumatyczne – punkt pierwszej pomocy, 34 kompletów ratowniczych w których znajdą się m.in. wyposażone plecaki ratownicze, deski ortopedyczne, szyny Kramera i automatyczne defibrylatory, komplet sprzętu do ewakuacji linowej. Na transport do Mołdawii czeka też zestaw sprzętu szkoleniowego w tym zaawansowane i proste fantomy do nauki resuscytacji, trenażery AED i podręczniki z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Więcej informacji o projekcie
michal.rzysko@zakonmaltanski.pl