Order of Malta

Malteser Youth International Network

Rekrutacja na Malteser Youth International Camp w Jarosławcu.

zobacz więcej >>>

Spotkanie Malteser Youth International Network w Jarosławcu

W dniach 14-21.08.2019 w Jarosławcu, miejscowości na polskim wybrzeżu odbędzie się pierwszy międzynarodowy obóz młodych wolontariuszy maltańskich (Malteser Youth International Camp – MYIC). Będzie to bardzo ważne wydarzenie, pierwsze duże przedsięwzięcie Młodzieżowej Sieci Maltańskiej (Malteser Youth International Network – MYIN), która powstała ponad dwa lata temu z  inicjatywy Komitetu Sterującego Krajów Środkowej i Wschodniej Europy zrzeszającego fundacje maltańskie z różnych krajów.

przeczytaj więcej i zobacz zdjęcia >>>

Spotkanie w Wiedniu

Zakon Maltański wraz z jego organizacjami niosącymi pomoc ludziom w potrzebie działa na całym świecie. W miniony weekend (12-13.10.2018) we Wiedniu odbyła się konferencja na którą zaproszono ambasadorów , szpitalników oraz prezesów organizacji Maltańskich z obszaru centralnej i wschodniej Europy (CEE). Organizatorem był Komitet Sterujący na Europę Centralną i Wschodnią, który przewodzi zrzeszeniu maltańskich organizacji pomocowych w tych krajach. Spotkania takie odbywają się średnio co dwa lata. Mottem tegorocznej konferencji było „Inspiring people who matter! Paving the way for the next generation. (Inspirowanie ludzi, oni się liczą. Torowanie drogi kolejnemu pokoleniu). W wydarzeniu tym wzięła też udział Międzynarodowa Sieć Młodzieży Maltańskiej, jako przedstawiciel młodych z różnych krajów Europy. Przedstawicielami młodzieży z ramienia Polski były Aleksandra Węglarzy oraz Paulina Brandy, natomiast organizację Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna reprezentował jej prezes – Marcin Świerad. W głównej części konferencji oba pokolenia dyskutowały na temat przyszłości i miejsca młodych w strukturach Maltańskich. Konkluzją po konferencji może być stwierdzenie, że zarówno starsza jak i młodsze pokolenie widzi dużą potrzebę współpracy i łączenia wysiłków dla budowania silnego znaku Krzyża Maltańskiego łączącego coraz bardziej podzielony świat.

więcej relacji i zdjęć >>>

Spotkanie w Wilnie (Litwa)

Ostatni weekend września był dla Międzynarodowej Sieci Młodzieży Maltańskiej (MIYN)  bardzo pracowity. W Wilnie odbyło się spotkanie reprezentantów 7 krajów (Czechy, Polska, Słowacja, Niemcy, Litwa, Rumunia i Albania) na którym podsumowano pewne ważne projekty oraz przygotowywano się do Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Sieci połączonej z konferencją , która odbędzie się w Wiedniu w połowie października. Wspaniała atmosfera i ciężka praca przyniosły bardzo dobre rezultaty. Ze wstępnymi planami i dreszczykiem emocji czekamy teraz na spotkanie w Austrii, na którym podejmowane będą ważne dla Sieci decyzje.

Tekst: Aleksandra Węglarzy

Spotkanie w Heidelberg (Niemcy)

W dniach 4-8 sierpnia 2018r. w malowniczym niemieckim miasteczku Heidelberg odbyło się spotkanie młodzieży maltańskiej w ramach trwającego od kilku lat projektu Malteser Youth International Network. Młodzież z różnych zakątków Europy spotkała się w tym składzie po raz pierwszy, aby zaplanować zorganizowanie międzynarodowego obozu dla młodych wolontariuszy maltańskich w wakacje 2019 roku. Praca koncepcyjna – określenie najważniejszych celów, strategii działania i zadań przeplatana była momentami na swobodną rozmowę i wymianę doświadczeń. 13 osób z 6 krajów, w tym Polski, wyjechało z głowami pełnymi pomysłów i sercami pełnymi zapału. Pomoc Maltańską – Maltańską Służbę Medyczną reprezentowały wolontariuszki: Paulina Brandy oraz Aleksandra Węglarzy. Czekamy na rozwój wydarzeń!

Tekst: Aleksandra Węglarzy