Order of Malta

Działalność humanitarna i charytatywna

Działalność humanitarna i charytatywna

 

a. pomoc osobom niepełnosprawnym
b. pomoc seniorom
c. pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom
d. wsparcie potrzebujących w kryzysowej sytuacji
c. organizacja zbiórek publicznych
d. działania poza granicami kraju