Order of Malta

Aktualności

Dziękczynienie za uwolnienie Malty spod okupacji tureckiej w roku 1565.

09/09/2020 


Matka Boża z Filermo, wspomnienie 8 września

Narodziny Najświętszej Maryi Dziewicy są uroczyście obchodzone w całym naszym Zakonie, jako dziękczynienie za uwolnienie Malty spod okupacji Tureckiej w roku 1565.

Matka Boża to tytuł przypisywany Maryi (heb. Mirjam, gr. Mariám), Matce Jezusa. Sobór Efeski (431) usankcjonował jego użycie, jakie pojawiło się u wielu Ojców Kościoła i pisarzy starożytności chrześcijańskiej, precyzując, ze Maryja nie zapoczątkowała boskiej natury Chrystusa, lecz dała Mu życie zgodnie z ludzką naturą. Tytuł Bożej Rodzicielki (gr. Theotókos) ma w istocie sens chrystologiczny, wyraża bowiem wiarę, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem oraz że Jego dwie natury ludzka i boska, są wewnętrznie złączone w jednej osobie Słowa Wcielonego. Posiada on także głębokie mariologiczne. Maryja jest matką, która w dziejach zbawienia oddała się niepodzielnie na służbę Bogu, służąc Synowi i jego misji. Boże macierzyństwo nabiera również znaczenia jako potwierdzająca pełne i świadome poddanie się woli Bożej odpowiedź człowieka.

To Matka Boża z Filermo staje wobec Zakonu maltańskiego ze swym orędziem zbawienia przyniesionym ludzkości i świata w Jezusie Chrystusie. Ona jest obecna w całym ziemskim życiu swego Syna. One pragnie być także obecna w dzieje Miłosiernego Jezusa, który ciągle uczy Zakon, Damy i Kawalerów oraz Kapelanów „tuitio fidei et obsequium pauperum”. Maryja jest wzorem silnej wiary, a jednocześnie czułości serca i miłości do każdego człowieka, a zwłaszcza potrzebującego, ubogiego, zepchniętego na margines życia czy wykluczonego.

Warto jeszcze dodać, że w Valetta, w kościele konwentualnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela czczony jest obraz Bogurodzicy, który najpierw został przywieziony z Jerozolimy na wyspę Rodos, do sanktuarium na górze Filermo, od której wziął nazwę. Wierna kopia tego starego obrazu jest obecnie przechowywana z wielką czcią w Asyżu, w Bazylice Świętej Marii od Aniołów. Oryginał obrazu został ostatnio odnaleziony w Czarnogórze i przechowywany jest w muzeum w Cetinje.

Bp Andrzej F. Dziuba