Order of Malta

Głowa do góry, czyli seniorzy szlakiem architektonicznych perełek Śląska

 

Głowa do góry, czyli seniorzy szlakiem architektonicznych perełek Śląska” to zadanie o charakterze wieloaspektowym.
Zakładane rezultaty:
– zaktywizowanie seniorów, ale przy pomocy rozrywki integracyjnej (wycieczki, spotkania dyskusyjne) realizowanej w
oparciu o turystykę, sport rekreację, historię, kulturę, sztukę i patriotyzm lokalny;
– stworzenie maksymalnych możliwości realizowania się seniorów m. in. pod względem poznawczym, intelektualnym,
społecznym, a nawet duchowym, w duchu integracji, wspólnoty, lokalnej jedności; uczestnicy projektu będą mieli
okazje do zaistnienia, rozwijając swój talent organizatorski, umiejętności interpersonalne, zainteresowania i pasje t;
– dzięki spotkaniom dyskusyjnym starsi mieszkańcy dzielnicy Śródmieście będą mieli okazję do nawiązania kontaktów i
trwałych znajomości, dzielenia się doświadczeniami i wrażeniami, przekazywania ważnych i pożytecznych
informacji, inspirujących pomysłów, praktycznych porad, co w dalszej perspektywie wpłynąć ma na solidność i
stabilność sąsiedzkiej więzi lokalnej;
– popularyzacja historii i wiedzy z zakresu kultury, architektury, sztuki dotyczącej zwiedzanych zabytków Śląska wśród
mieszkańców Katowic;
-działania projektowe związane z szerszym poznaniem regionu (województwa), jego środowiska przyrodniczego,
zabytków historii i kultury oraz dziedzictwa lokalnego zmierzają do zmiany postrzegania Katowic i Śląska,
zaprzestania stereotypowego myślenia i kojarzenia ich tylko i wyłącznie z kopalniami, dymiącymi kominami czy
Spodkiem;
– realizacja zadania wpłynie na upowszechnienie form aktywnego wypoczynku osób starszych, mieszkańców Katowic.

 

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Katowice.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostało przyjęte.