Order of Malta

Aktualności

3.11.2016 – 6.11.2016 „Inspire youth work that matters”- współpraca młodzieży maltańskiej w Europie Środkowo- Wschodniej

05/11/2016 


W dniach od 3.11.2016  do 6.11.2016 odbywa się kolejne spotkanie robocze w ramach projektu „A strong youth network for a long term positive change in Central-Eastern Europe”, mającym na celu stworzenie silnej sieci partnerskich relacji pomiędzy organizacjami działającymi pod znakiem Krzyża Maltańskiego z całej Europy, tym razem w Katowicach.

W dniu 04.11.2016 roku młodzi liderzy z Albanii, Węgier, Polski, Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Rumunii i Ukrainy w ramach spotkania wybrali się na zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido. Przedstawiciele tych krajów byli pełni zachwytu podczas zwiedzania i zadawali wiele pytań przewodnikowi opowiadającemu o historii i procedurze wydobywania węgla.

W dniu dzisiejszym tj. 5.11.2016 Liderzy spotkają się z wolontariuszami Maltańskiej Służby Medycznej i przybliżą sobie cele i działalność fundacji na terenie Polski.