Order of Malta

Aktualności

Mołdawscy strażacy zostali przeszkoleni z taktyki działań podczas wypadków masowych

14/11/2019 


Działanie podczas złożonej akcji ratowniczej, z jaką strażacy zmagają się podczas wypadków z dużą liczbą poszkodowanych, wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale także umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i zgrania zespołu ratowników. Wszystkie te umiejętności mołdawscy strażacy doskonalili pod okiem instruktorów z Państwowej Straży Pożarnej z Polski podczas szkolenia zorganizowanego w dniach 6-8 listopada 2019 r. w centrum wyszkolenia straży pożarnej Republiki Mołdawii w Kiszyniowie

Podstawową wiedzę o wykorzystaniu procedury TRIAGE (nadawanie priorytetów ewakuacji i udzielania pomocy) przy wypadkach masowych uczestnicy zdobyli podczas szkoleń z  zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Kurs doskonalący prowadzony przez członków Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej USAR Państwowej Straży Pożarnej, a jednocześnie wykładowców Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  był okazją do pogłębienia i usystematyzowania tej wiedzy przez 14 strażaków w tym dowódców zastępów strażackich. Szkolenia były elementem projektu prowadzonego przez Fundację Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna dzięki wsparciu z programu Polska Pomoc Rozwojowa.

Foto Michał Rżysko

 

Podczas wykładów uczestnicy zapoznali się z założeniami najbardziej powszechnego na świecie systemu START- przeznaczonego dla segregacji medycznej osób dorosłych oraz jego modyfikacji dotyczącej dzieci. Na podstawie oceny czterech parametrów: zdolności do chodzenia, oddechu, nawrotu kapilarnego oraz stanu świadomości przećwiczyli na licznych przykładach, przyznawanie hipotetycznym poszkodowanym priorytetów leczniczo – transportowych, czyli decydowania o tym, kto potrzebuje natychmiastowej pomocy, czyj stan jest poważny, ale nie zagraża życiu, a kto jest bezpieczny i może otrzymać pomoc nieco później.

Niezwykle cenne dla mołdawskich strażaków były zajęcia praktyczne. Instruktorzy- członkowie legendarnej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej USAR  podzielili się swoim ogromnym doświadczeniem, zdobytym podczas najtrudniejszych akcji ratowniczych m.in. w Nepalu, Turcji, Iranie i na Haiti.  Na przykładach realnych akcji ratowniczych (np. po zderzeniu pociągów osobowych pod Szczekocinami w 2012 r. ) szkoleniowcy omówili taktykę działań służba ratowniczych. Następnie strażacy w kilkuosobowych zespołach analizowali ćwiczenia sztabowe. Ile sił i środków zadysponować na miejsce zdarzenia? Gdzie rozmieścić punkty pomocy poszkodowanym? Jak sprawnie dowodzić akcją ratowniczą i zapewnić szybką i sprawną ewakuację rannych? Wszystkie te kwestie zostały bardzo dokładnie omówione.

Foto Michał Rżysko

 

W ostatnim dniu szkolenia przyszedł czas na sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Dzięki zaangażowaniu 20 pozorantów uczestniczący w szkoleniu strażacy mieli okazję poćwiczyć dowodzenie i działanie w warunkach symulowanej akcji ratowniczej po awaryjnym lądowaniu samolotu. Zespoły miały za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, przeprowadzić segregację rannych, wyznaczyć i przygotować punkty pomocy medycznej, przeprowadzić ewakuację oraz udzielić pomocy poszkodowanym. Oceniane było także dowodzenie akcją oraz łączność z dyspozytorem. W ćwiczeniach został wykorzystany sprzęt ratowniczy i szkoleniowy dostarczony przez Maltańską Służbę Medyczną.

Foto Anna Bogacz

Szkolenie było połączone ze spotkaniem podsumowującym pierwszy rok realizacji projektu oraz planowaniem działań na kolejne miesiące.

„Cieszymy się, że wspólnie z partnerami z Mołdawii zrealizowaliśmy zaplanowane działania. Nabywamy doświadczenia i zrozumienia we wzajemnej współpracy. Wierzę, że zaowocuje to w przyszłości. Ten projekt traktujemy jako swoisty pilotaż, ale dostrzegamy realną potrzebę jego realizacji, dość powiedzieć, że w ciągu dwóch lat przeszkolimy i doposażymy blisko 10% wszystkich mołdawskich strażaków”- mówi Michał Rżysko, koordynator projektu.

 

Foto Anna Bogacz

 

Realizowany od kwietnia 2019 r. dwuletni projekt „Budowa kompetencji ratowniczych straży pożarnej w Mołdawii” zakłada kompleksowe wsparcie rozwoju mołdawskiej straży pożarnej, nie tylko poprzez dostarczenie nowoczesnego sprzętu ratowniczego i szkoleniowego, ale także realizację programu kursów doskonalących umiejętności strażaków. Projekt prowadzi Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna przy współpracy Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Mołdawii- instytucji odpowiedzialnej za organizację pracy służb ratowniczych kraju. Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Anna Bogacz

 

Więcej informacji: michal.rzysko@zakonmaltanski.pl

Zobacz relację z uroczystego przekazania sprzętu

Przeczytaj więcej o szkoleniu strażaków w Mołdawii