Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Maltańska Służba Medyczna została utworzona przez zespół wolontariuszy działających z inicjatywy ks. Franciszka kard. Macharskiego w roku 1990. W roku 1991 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i zwanego Maltańskim przejął patronat nad ww. wolontariuszami. W roku 2003 r. postanowiono nadać ramy prawne organizacji i utworzone zostało Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska z siedzibą w Krakowie. Komendantem Głównym został członek Zakonu Maltańskiego prof. dr hab. Henryk Kubiak, który kierował organizacją do roku 2010, kiedy to na stanowisku zastąpił go Jacek Jarnuszkiewicz – Kawaler Maltański.

W roku 2011 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich podjął decyzję o wycofaniu się z patronowania Stowarzyszeniu Maltańska Służba Medyczna, ze wszystkimi tego konsekwencjami włącznie z cofnięciem prawa do używania dotychczasowej nazwy i symboli maltańskich.

Zakon podjął decyzję o powołaniu do życia Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich  Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska z siedzibą w Katowicach, której pierwszym prezesem zarządu został ppłk. Zbigniew Machaj. W  sierpniu 2011 roku na funkcję prezesa został powołany Damian Zadeberny. W dniu 8.03.2018 na funkcję prezesa został powołany Marcin Świerad pełniący obowiązki do dnia dzisiejszego.

Oddziały MSM, które postanowiły dalej pracować w ścisłym związku z Zakonem Kawalerów Maltańskich realizując motto: Tuitio fidei et obsequium pauperum („Obrona wiary i pomoc potrzebującym”)  stały się jednostkami terenowymi Fundacji.

Wolontariusze Fundacji ZPKM Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska pracują w jedności z Kościołem Katolicki pomni słów Pana Naszego Jezusa Chrystusa: „wszystko coście uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt. 25,40).