Uchwała nr 3/2012 z dnia 19.05.2012

Zarząd Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Maltańska Słuba Medyczna Pomoc Maltańska ustala, że na kurtkach wykorzystywanych przez wolontariuszy winny znaleźć się oznaczenia jak niżej (załącznik 1 do niniejszej uchwały):

-lekarz- zgodnie z wzorem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały,

-pielęgniarka- zgodnie z wzorem graficznym nr 2 do niniejszej uchwały,

-ratownik medyczny- zgodnie ze wzorem graficznym nr 3 do niniejszej uchwały,

-pozostali wolontariusze- zgodnie ze wzorem graficznym nr 4 do niniejszej uchwały,

Przy wykonywaniu obowiązków wolontariusze używają czerwonych koszulek typu polo albo t-shirt z białym krzyżem w tarczy herbowej (zgodnie ze wzorem graficznym nr 4) w okolicach serca oraz na plecach (zgodnie ze wzorem graficznym nr 5) lub czerwonych bluz typu polar z białym krzyżem w tarczy herbowej (zgodnie ze wzorem graficznym nr 4) w okolicach serca.

Kapelani, członkowie Zarządu Głównego, pełnomocnicy zarządu mogą używać ww. koszulek i bluz w kolorze czarnym. Możliwe jest dla lepszego oznaczenia używanie czerwonych kamizelek odblaskowych z białym krzyżem w tarczy herbowej w okolicach serca oraz na plecach.

Podczas świąt państwowych, kościelnych i Świąt Zakonu Kawarów Maltańskich wprowadza się używanie koszul w kolorze niebieskim (tylu policyjnego), na lewym ramieniu winien być umieszczony biały krzyż maltański na tarczy herbowej oraz napis w formie łuku „Maltańska Służba Medyczna”.

Dotychczasowe wzory umundurowania określone w uchwale nr 9 z dnia 14.09.2011 obowiązują do zużycia jednak nie dłużej niż do dnia 31.05.2015r.