Order of Malta

Wolontariusz MSM – to brzmi dumnie !

 

Przedstawiony projekt miał na celu aktywizację wszystkich grup wiekowych, krzewienie idei wolontariatu w zakresie działań pomocy ubogim i potrzebującym, w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej osobom potrzebującym, ale także w zakresie działalności socjalnej ukierunkowanej na kontakt i wsparcie dla seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych.

W ramach projektu zorganizowane zostały 24 spotkania promocyjne, mających na celu przybliżenie społeczności lokalnej działalności Pomocy Maltańskiej – Maltańskiej Służby Medycznej. Jedno ze spotkań zorganizowane zostało na rynku w Krzeszowicach w ramach Niedzieli dla Zdrowia.

W ramach finansowania zakupione zostały materiały reklamowe w tym m. in. broszury informacyjne, baner, roll up itp.

 

Projekt finansowany przez Urząd Miejski Krzeszowice
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostało przyjęte