Osoby prywatne oraz instytucje mogą wesprzeć działalność Fundacji Maltańska Służba Medyczna na kilka sposobów:

Wsparcie pieniężne.
Wpłata dokonana na nasze konto
numer rachunku głównego: 38 1140 2017 0000 4202 1284 8877
Numer rachunku IBAN: PL 38 1140 2017 0000 4202 1284 8877
Numer BIC: BREXPLPWMUL

z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”

(jednorazowa lub comiesięczny stały przelew) zostanie spożytkowana na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego lub szkoleniowego do nauki udzielania pierwszej pomocy. Darczyńca może liczyć na nasze serdeczne podziękowanie oraz pamięć. Darczyńca będzie mógł również używać znaku „Wspieram Maltańską Służbę Medyczną”na warunkach określonych w odpowiedniej umowie.
Wsparcie rzeczowe.
Każdy, kto chce wesprzeć działania MSM w postaci darowizny rzeczowej, może dokonać zakupu sprzętu ratowniczego, szkoleniowego, materiałów reklamowych bądź innych rzeczy i produktów potrzebnych Beneficjentom naszej Fundacji w kwocie określonej przez siebie samego.
Szczegółowe zapotrzebowanie na takie wsparcie można ustalić kontaktując się z przedstawicielami Zarządu Fundacji.
Darczyńca może liczyć na nasze serdeczne podziękowanie oraz pamięć, uzyska również prawo do używania znaku „Wspieram Maltańską Służbę Medyczną” na warunkach określonych w odpowiedniej umowie.

13458756_1166976140010796_7505502773875150950_o