Order of Malta

Wszyscy Święci Zakonu

WSZYSCY ŚWIĘCI ZAKONU

Wspomnienie: 19 listopada
O Boże, źródle wszelkiej świętości w rozmaitych formach, którą obdarzyłeś Swój Kościół i stworzyłeś Ciało Chrystusa, daj nam łaskę podążania za świętymi naszego Zakonu w życiu jedynie dla Ciebie, poprzez rozważanie Twojego prawa oraz całkowite samozaparcie, tak abyśmy mogli podążyć z nimi do szczęśliwości życia wiecznego.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY GERARD
(*? – † 1120 r.)
Święto: 13 października
O Boże, który wyniosłeś błogosławionego Gerarda, z uwagi na jego opiekę nad ubogimi i chorymi, i przez niego stworzyłeś w Jerozolimie Zakon św. Jana Chrzciciela, daj nam łaskę ujrzenia, tak jak on, wizerunku Twojego Syna w naszych braciach i siostrach
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY RAYMOND DU PUY
(?-1160)
Wspomnienie: 19 listopada
O Boże, który wyniosłeś naszego brata Raymonda, następcę założyciela naszego Zakonu, do chwały błogosławionych, bo on, dzięki Twojej łasce, całym swoim życiem zaświadczał o tym, że jesteś Panie w każdym z najmniejszych: w chorych i ubogich otaczanych rycerską posługą braci i sióstr naszego Szpitala, daj nam łaskę pielęgnowania w sobie tych cnót, które prowadzą do świętości przez służbę Chrystusowi, który stał się we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, do nas podobny.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen.
ŚWIĘTY NICASIUS
Męczennik
(*? – † 1187 r.)
Wspomnienie: 1 lipca
O Boże, każdego roku dajesz nam radość uczczenia pamięci Twojego męczennika, błogosławionego Nicasiusa, poprzez jego modlitwy i przykład, spraw aby kawalerowie naszego Zakonu, wzrastali w wierze i z całym sercem podążali zawsze za Tobą.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
ŚWIĘTA UBALDESCA
(*1136 – † 1206 r.)
Wspomnienie: 28 maja
O Boże, chlubo ukochanej miłośniczki dziewictwa, Ty wezwałeś Świętą Ubaldescę do pobożnego życia w Zakonie Świętego Jana Jerozolimskiego, obdarz nas, poprzez jej modlitwy i przykład, radością bycia pokornymi oraz możliwością podążania za Tobą z czystymi umysłami.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
ŚWIĘTY UGO
(*1186 – † 1233 r.)
Wspomnienie: 8 października
O Boże, który dałeś Świętemu Ugo siłę leczenia, przez znak krzyża, chorych, daj nam ducha Twojej własnej miłości, abyśmy służyli Tobie ukrytemu w naszych chorych braciach i siostrach.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY GERARD MECATTI Z VILLAMAGNA
(*1174 – † 1245 r.)
Wspomnienie: 18 maja
O Boże, którym wezwałeś błogosławionego Gerarda, podobnie jak Twego własnego Syna, do intensywnego borykania się w samotności, umacniaj nas przez pokutę i modlitwy oraz uczyń nas gotowymi do wypełniania naszych chrześcijańskich powinności.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY GERLAND
(*? – † 1271 r.)
Wspomnienie: 19 czerwca
Panie Boże, który przyprowadziłeś błogosławionego Gerlanda z północy do Sycylii i zainspirowałeś go do noszenia włosiennicy w miejscu zbroi rycerzy naszego Zakonu, wzbudź w nas taką jak w nim gorliwość, aby nasze życie dążyło do doskonałości.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY PIOTR PATTARINI Z IMOLI
(*1250 – † 1320 r.)
Wspomnienie: 5 października
O Boże, który dałeś błogosławionemu Piotrowi, Przeorowi naszego Zakonu, dar łagodzenia niezgody i podziału, obdarz nas, przez jego modlitwy, łaską dążenia do pokoju i w ten sposób bycia nazywanymi dziećmi Bożymi.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
ŚWIĘTA TOSCANA
(*1280 – † 1343 (1344?) r.)
Wspomnienie: 14 lipca
O Boże, który zachowałeś Twoją służebnicę Toscanę nietkniętą zawirowaniami tego świata, zarówno jako żonę jak i wdowę, i uczyniłeś ją, w naszym Zakonie, narzędziem znakomitej pracy charytatywnej na rzecz ubogich, obdarz nas łaską służenia Tobie, tak jak ona, oraz podobania się Tobie przez naszą wiarę i nasze działania.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
ŚWIĘTA FLORA Z BEAULIEU
(*1300 – † 1347 r.)
Wspomnienie: 14 czerwca
Wszechmogący i miłosierny Boże, który zapragnąłeś, aby błogosławiona Flora kochała i żyła jako dziewica w Zakonie św. Jana Jerozolimskiego, spraw abyśmy, podążając za jej przykładem, kochali Cię coraz bardziej.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY NONIUS/NUÑO ALVARES PEREIRA
(*1360 – † 1431 r.)
Wspomnienie: 1 kwietnia
O Boże, który wezwałeś błogosławionego Noniusa do odłożenia broni tego świata i podążania, pod opieką Błogosławionej Dziewicy, za Chrystusem, spraw, za wstawiennictwem tego dawnego członka naszego Zakonu, abyśmy także mogli wyprzeć się samych siebie i z całych naszych serc przylgnęli do Ciebie.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY ADRIAN FORTESCUE
Męczennik
(*1480 – † 1539 r.)
Wspomnienie: 8 lipca
O Boże, skoro wszystkie rzeczy są w Twej mocy, przez modlitwy błogosławionego Adriana, Twojego męczennika, którego święto dzisiaj obchodzimy, obdarz nas możnością bycia silniejszymi w miłości do Twojego imienia i umacniania Twojego świętego Kościoła nawet za cenę naszego życia.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY DAVID GUNSTON/GONSON/GUNSON
Męczennik
(*? – † 1541 r.)
Wspomnienie: 12 lipca
O Boże, który uczyniłeś błogosławionego Davida znakomitym bojownikiem za wiarę Katolicką, którego męczeństwo opromieniło chwałą nasz Zakon, spraw aby jego przykład pobudzał nas do obrony jedności Twojego świętego Kościoła.
Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który wspólnie z Tobą i Duchem Świętym, żyje i króluje, jedyny Boże, na wieki wieków.
Amen
BŁOGOSŁAWIONY KAROL I HABSBURG
Cesarz Austrii i Król Węgier
(*1887 – † 1922 r.)
Wspomnienie: 21 października
Boże nasz Ojcze, przez błogosławionego Cesarza Karola dałeś nam przykład za którym należy podążać. W nadzwyczaj trudnych czasach wypełniał on uciążliwe zadania nigdy nie tracąc swej wiary. Zawsze podążał za Twoim Synem, prawdziwym Królem. Prowadził pokorne życie, szczerze kochał ubogich i ofiarowywał swoje serce oraz duszę w poszukiwaniu pokoju. Nawet, gdy jego życie było w niebezpieczeństwie zawierzył Tobie, oddając je w Twe ręce.
Wszechmogący i miłosierny Boże, przez wstawiennictwo błogosławionego Cesarza Karola, modlimy się do Ciebie o obdarzenie nas jego bezwarunkową wiarą, która będzie nas wspierała w bardzo trudnym położeniu. Prosimy także o odwagę podążania zawsze za przykładem Twojego jedynego Syna. Otwórz nasze serca na potrzeby ubogich i wzmocnij nasze zaangażowanie w pokój w naszych rodzinach i pośród wszystkich ludzi.
Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.
Amen

 

    Krótko o Fundacji

    Maltańska Służba Medyczna została utworzona przez zespół wolontariuszy działających z inicjatywy ks .Franciszka kard. Macharskiego w roku 1990. W roku 1991 Związek Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Św. Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i zwanego Maltańskim przejął patronat nad ww. wolontariuszami.

    Gdzie jesteśmy?