Order of Malta

Symbole i znaki Zakonu

Herb

Herb Zakonu Maltańskiego

To godło Wielkiego Magisterium, kapelanatów, przeoratów, związków narodowych, klasztorów i dyplomatyczne. (Wielki Mistrz ma swój odrębny herb)

 

Flagi

Flaga państwowa Zakonu

 

Prostokątna flaga z białym krzyżem łacińskim na czerwonym polu.

 

Flaga działalności Zakonu

Prostokątna flaga z białym krzyżem maltańskim na czerwonym polu.

 

Godła

Godło działalności Zakonu

 

Godło jest symbolem medycznej i humanitarnej działalności Zakonu Maltańskiego na świecie.

Godło działalności Zakonu w Polsce (Logo Zakonu w Polsce)

 

Gwarancje i ochrona

Emblematy są gwarancją jakości działań zgodnie z wartościami i zasadami Zakonu Maltańskiego w Polsce. Nieuprawnione użycie tych znaków może być ścigane prawem.

Używane znaków i symboli

Do używania znaków i symboli uprawnieni są:

  • członkowie, wolontariusze i pracownicy Związku Polskich Kawalerów Maltańskich i jego Fundacji
  • wolontariusze podczas misji przydzielanych i nadzorowanych przez Zakon Maltański w Polsce
  • pojazdy i inne urządzenia realizujące zadania Zakonu Maltańskiego w Polsce