Order of Malta

Władze Zakonu

Rząd Suwerennego Zakonu Maltańskiego

 

Rada Suwerenna pomaga Wielkiemu Mistrzowi w zarządzaniu Zakonem Maltańskm. Składa się z Wielkiego Mistrza, który jej przewodniczy, z posiadaczy czterech Wysokich Oficjów (Wielki Komandor, Wielki Kanclerz, Wielki Szpitalnik i Odbiorca wspólnego Skarbu) oraz sześciu członków.

 

Z wyjątkiem Wielkiego Mistrza są oni wybierani na pięcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną.

 

Rada Suwerenna jest zwoływana przez Wielkiego Mistrza i spotyka się w siedzibie Zakonu Maltańskiego co najmniej sześć razy w roku oraz zawsze wtedy, gdy wymagają tego szczególne okoliczności.

 

Wielki Mistrz
J.N.W. Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

 

RADA SUWERENNA (2014-2019):

Wielki Komandor
J.E. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein

 

Wielki Kanclerz
J.E. Albrecht Freiherr von Boeselager

 

Wielki Szpitalnik
J.E. Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel

 

Skarbnik
J.E. János Count Esterházy de Galántha

 

Członkowie:

J.E. Fra’John E. Critien
J.E. Fra’John T. Dunlap
J.E. Fra’ Duncan Gallie
J.E. Fra’ Emmanuel Rousseau
J.E. Winfried hrabia Henckel von Donnersmarck
J.E. Geoffrey D. Gamble