Damian Zadeberny – Prezes Zarządu, Kierownik Podmiotu Leczniczego:
prezes.msm@zakonmaltanski.pl, tel. 694 484 529

Joanna Ziemiańska – Członek Zarządu, Kierownik ds Personalnych i Statystycznych:
joanna.ziemianska@zakonmaltanski.pl, tel. 728 448 296

Mariusz Zawada- Członek Zarządu, Kierownik Pionu Medycznego:
mariusz.zawada@zakonmaltanski.pl,tel, 694 484 703

PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU FUNDACJI

Grzegorz Honisz – Dyrektor ds. Medycznych
grzegorz.honisz@zakonmaltanski.pl tel. 575 995 742

Zofia Zadeberny – Pełnomocnik ds. Administracyjnych i Finansowych
zofia.zadeberny@zakonmaltanski.pl tel. 694 484 806

Robert Szydło – Pełnomocnik ds. Kształcenia
robert.szydlo@zakonmaltanski.pl