Order of Malta

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 41 ,
Budynek GeoMedical

 

Zarząd Fundacji

dr n. med. Marcin Świerad
Prezes Zarządu, tel. 694 484 529
marcin.swierad@zakonmaltanski.pl

 

dr. n. med. Grzegorz Honisz 
Członek Zarządu, Kierownik Podmiotu Leczniczego

tel. 575 995 742
grzegorz.honisz@zakonmaltanski.pl

 

mec. Łukasz Jarski 
Członek Zarządu
lukasz.jarski@zakonmaltanski.pl

 

Marek Grzymowski
Członek Zarządu
marek.grzymowski@zakonmaltanski.pl

 

Tomasz Mizera
Członek Zarządu
tomasz.mizera@zakonmaltanski.pl

 

Zawada Mariusz
Członek Zarządu, Kierownik Pionu Medycznego
tel. 694 484 703
mariusz.zawada@zakonmaltanski.pl

 

Ziemiańska Joanna
Członek Zarządu, Kierownik ds. Personalnych i Statystycznych
tel. 728 448 296
joanna.ziemianska@zakonmaltanski.pl

 

 

Pełnomocnicy:
Zofia Zadeberny – Pełnomocnik ds. finansowych
tel. 694 484 806
zofia.zadeberny@zakonmaltanski.pl