Marcin Świerad – Prezes Zarządu
marcin.swierad@zakonmaltanski.pl, tel. 694 484 529

Joanna Ziemiańska – Członek Zarządu
joanna.ziemianska@zakonmaltanski.pl, tel. 728 448 296

Mariusz Zawada – Członek Zarządu
mariusz.zawada@zakonmaltanski.pl,  tel, 694 484 703

Grzegorz Honisz – Członek Zarządu
grzegorz.honisz@zakonmaltanski.pl,

Marek Grzymowski – Członek Zarządu
marek.grzymowski@zakonmaltanski.pl,

Tomasz Mizera – Członek Zarządu
tomasz.mizera@zakonmaltanski.pl,

Łukasz Jarski – Członek Zarządu
lukasz.jarski@zakonmaltanski.pl,

 

PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU FUNDACJI

Zofia Zadeberny – Pełnomocnik ds. Administracyjnych i Finansowych
zofia.zadeberny@zakonmaltanski.pl tel. 694 484 806